Tietosuojakäytäntö

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT JA EDELLYTYKSET

 • Verkkokaupan www.salonshop.ee (jäljempänä: verkkokauppa) henkilötietojen rekisterinpitäjä on Salonshop Baltic AS, jonka virallinen osoite on Valgevase 13 Tallinn 10414, rekisteritunnus 10205387, puhelinnumero +372 677 7328 ja sähköpostiosoite info@salonshop.fi (jäljempänä: myyjä).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄYTTÖ

 • Asiakkaan Myyjälle antamat henkilötiedot tallennetaan verkkokaupan tietokantaan ja niitä käytetään myyntisopimuksen täyttämiseen, palvelujen jatkokehittämiseen ja personointiin.
 • Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia henkilötietoja:
 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Toimitusosoite
 • Käyttötilin numero
 • Maksukortin tiedot
 • Asiakkaan antamia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos asiakkaan valitsema toimitustapa sitä edellyttää tai jos lainsäädäntö sitä edellyttää.
 • Myyjä on henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka siirtää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle Montonio Finance UAB:lle.
 • Salattu tiedonsiirto pankkien kanssa ostoksia maksettaessa takaa asiakkaan henkilökohtaisten pankkitietojen turvallisuuden, eikä Myyjä pääse niihin käsiksi.
 • Myyjä pidättää itsellään oikeuden lähettää Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tietoja Myyjän ja sen yhteistyökumppaneiden uusista tuotteista ja kampanjatarjouksista vain, jos Asiakas on ilmaissut halunsa saada tällaisia tietoja ja ilmoittanut haluavansa vastaanottaa suoramainontailmoituksia.
 • Asiakas voi milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta suoramainontailmoituksia ilmoittamalla siitä Myyjälle sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksen sisältävän sähköpostin ohjeita.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

 • Henkilötietojen käsittely suoritetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi.
 • Henkilötietoja käsitellään oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
 • Tietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella uutiskirjeen lähettämistä varten.

HENKILÖTIETOJEN TALLENTAMINEN

 • Tietojen käsittelijänä Salonshop Baltic AS säilyttää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 7 vuotta.
 • Verkkokaupassa vieraana ostoksia tehneiden asiakkaiden henkilötietoja ja ostotietoja säilytetään 3 vuotta ostopäivästä.
 • Henkilötiedot poistetaan, kun suljet verkkokauppatilisi (paitsi jos tietoja on tarpeen säilyttää kirjanpitotarkoituksiin).
 • Näiden määräaikojen jälkeen henkilötiedot poistetaan automaattisesti tai tehdään nimettömiksi.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 • Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.
 • Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot.
 • Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
 • Tämän oikeuden käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@salonshop.ee

HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS JA PÄÄSY TIETOIHIN

 • Henkilötiedot tallennetaan Zone-palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion alueella tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä Yhdysvalloissa sijaitseviin yrityksiin, jotka ovat allekirjoittaneet Privacy Shield -järjestelmän.
 • Henkilötietoihin on pääsy verkkokaupan työntekijöillä, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakastukipalvelujen tarjoamiseksi.
 • Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.
 • Henkilötietojen siirto henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelujen tarjoajille ja tietojen yhdistelijöille) Henkilötietojen käsittely tapahtuu verkkokaupan ja henkilötietojen käsittelijöiden välisten sopimusten perusteella. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia varmistamaan asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyssä.

HENKILÖTIETOJEN POISTAMINEN JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

 • yytääksesi henkilötietojesi poistamista sinun on otettava yhteyttä Myyjään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@salonshop.ee. Poistopyyntöön vastataan viimeistään 7 päivän kuluessa. Pyynnön vahvistamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan, ellei niiden säilyttämiseen ole oikeutettua tarvetta.
 • Henkilötietojen käsittelyä koskevassa riitatilanteessa Asiakkaalla on oikeus ottaa yhteyttä Myyjään sähköpostitse osoitteeseen info@salonshop.ee tai ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun(https://www.aki.ee/et) tai tuomioistuimeen.

EVÄSTEET

 • Verkkokauppa käyttää evästeitä paremman käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa automaattisesti asiakkaan käyttämään laitteeseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten asiakas käyttää verkkokauppaa.
 • Verkkokauppa käyttää istuntoevästejä ja pysyviä evästeitä.
 • Asiakkaan katsotaan hyväksyneen evästeet, jos evästeet on otettu käyttöön hänen selaimensa asetuksissa.
 • Asiakkaat voivat poistaa ja/tai estää laitteisiinsa tallennetut evästeet muuttamalla verkkoselaimensa asetuksia. Jos evästeitä ei käytetä, verkkokaupan toiminnot voivat olla rajoitettuja.
 • Evästeiden lisäksi verkkokauppa kerää ja analysoi anonyymejä verkkotilastoja pikselitunnisteiden ja Google Analytics -analyysiohjelmiston työkalujen avulla.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

 • Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY / EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679, Viron tasavallan henkilötietolain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaehtoja kokonaan tai osittain ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivustolla www.salonshop.ee.